Felix, Net i Nika oraz Świat Zero

Felix, Net i Nika oraz Świat Zero

Rafał Kosik / Sep 27, 2020
Felix Net i Nika oraz wiat Zero Co je li dzisiejsza rzeczywisto r ni si od tej kt r pami tasz z wczoraj Zawodzi ci pami czy ca y wiat pr buje ci oszuka Je li tak jak Felix Net i Nika przeszed e przez Pier cie po drugiej stronie
 • Title: Felix, Net i Nika oraz Świat Zero
 • Author: Rafał Kosik
 • ISBN: 9788361187424
 • Page: 311
 • Format: Hardcover
 • Co, je li dzisiejsza rzeczywisto r ni si od tej, kt r pami tasz z wczoraj Zawodzi ci pami , czy ca y wiat pr buje ci oszuka Je li tak jak Felix, Net i Nika przeszed e przez Pier cie po drugiej stronie czeka ci wiele niespodzianek.Przygody, humor, gimnazjalne mi o ci tego, jak zwykle w ksi kach serii Felix, Net i Nika , nie zabraknie
  • [AZW] ☆ Felix, Net i Nika oraz Świat Zero | By à Rafał Kosik
   Rafał Kosik

  About "Rafał Kosik"

   • Rafał Kosik

    M wi o sobie, e jest niedoko czonym architektem Przerwa studia na Politechnice Warszawskiej, aby otworzy w asn agencj reklamow , w kt rej jest dyrektorem kreatywnym i grafikiem Jest autorem serii dla dzieci i m odzie y Felix, Net i Nika Dotychczas opublikowa Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 2004 , Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Mo liwa Katastrofa 2005 , Felix, Net i Nika oraz Pa ac Sn w 2006 , Felix, Net i Nika oraz Pu apka Nie miertelno ci 2007 , Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek 2008 oraz Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek 2 Ma a armia 2009 Dwa pierwsze tomy otrzyma y tytu Ksi ki Roku 2005 Polskiej Sekcji IBBY, tom trzeci otrzyma nominacj do tytu u Ksi ki Roku 2007 Polskiej Sekcji IBBY, tom czwarty nagrod Dzieci cy Bestseller Roku 2008 Ma y Dong , a tom pi ty wygra w swej kategorii plebiscyt Katedry Fantastyka 2008 Dotychczas tom pierwszy Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi zosta przet umaczony i opublikowany na Litwie i w Czechach.Rafa Kosik pisze r wnie proz science fiction dla doros ych czytelnik w Opublikowa liczne opowiadania m w Nowej Fantastyce i magazynie Science Fiction, Fantasy Horror , powie ci Mars 2003 , Vertical 2006 oraz Kameleon 2008 Vertical otrzyma nagrod Nautilus 2006 i nominacj do najwa niejszej nagrody rodowiska fantast w Zajdla 2006, a Kameleon otrzyma nagrod Zajdla 2009, nagrod SFINKS 2009 i wygra plebiscyt Katedry Fantastyka 2008 , a tak e dosta nominacj do Literackiej Nagrody im Jerzego u awskiego Niemieckie wydawnictwo FOTOTAPETA wyda o ksi k Geschichten vom Mars Opowie ci z Marsa z tekstem Rafa a Kosika Der Letzte Atemzug Ostatni Oddech , a czeskie wydawnictwo Laser Books powie Vertikal Vertical Scenariusz serialu Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi autorstwa Rafa a Kosika i Wiktora Skrzyneckiego, na podstawie ksi ki pod tym samym tytu em, otrzyma nagrod w polsko w oskim konkursie organizowanym m przez PISF, Stowarzyszenie Filmowc w Polskich, Telewizj Polsk i Mi dzynarodowy Festiwal Film w Dzieci cych w Giffoni.


  661 Comments

  Leave a Reply